طراحی لوگو گروه تبلیغاتی وندیداد 

اشراف به تکنیک‌های طراحی لوگو و تسلط به انتخاب طرح مناسب ، منجر به ارتقاء طرح پیشنهادی و طراحی مناسب می‌‌گردد. یکی از مشکلات شایع در اجرای ایده‌های خلاق اجرایی نبودن آن‌ها و عدم یکسان بودن تصاویر پیشنهادی با نمونه فیزیکی و نهایی میباشد. با تسلط به تمامی جزئیات ذکر شده می‌توان طرح اولیه را با انواع تکنیک‌های طراحی ارتقا بخشید و به گیرایی نتیجه نهایی افزود.

انوع لوگو

آرم های مونوگرام

 

نماد
علائم تصویری
علامت ترکیب
ماسک
کلمات ترکیبی

نمونه لوگو های طراحی شده توسط تیم وندیداد

pg

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

navid clinic

Image #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

mantreh decor

Image #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

logo samira saburi

Image #4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

logo parsian

Image #6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.