طراحی لگو گروه تبلیغاتی وندیداد 

اشراف به تکنیک‌های طراحی لگو و تسلط به انتخاب طرح مناسب ، منجر به ارتقاء طرح پیشنهادی و طراحی مناسب می‌‌گردد. یکی از مشکلات شایع در اجرای ایده‌های خلاق اجرایی نبودن آن‌ها و عدم یکسان بودن تصاویر پیشنهادی با نمونه فیزیکی و نهایی میباشد. با تسلط به تمامی جزئیات ذکر شده می‌توان طرح اولیه را با انواع تکنیک‌های طراحی ارتقا بخشید و به گیرایی نتیجه نهایی افزود.

 

 

انوع لگو

آرم های مونوگرام

 

نماد
علائم تصویری
علامت ترکیب
ماسک
کلمات ترکیبی

نمونه لگو های طراحی شده توسط تیم وندیداد

All
لگو اختصاصی
لگو شرکتی