طراحی همایش تیم تبلیغاتی وندیداد 

شروع فعالیت تبلیغاتی برای هر مجموعه ای جهت رشد و توسعه کسب و کار نیاز به طرح و برنامه نویسی ای دقیق و خلاقانه و منحصر به خود آن مجموعه دارد که دارای خصوصیاتی بدیع و جذاب و متفاوت باشد.
این امر بر پایه تجربه و خلاقیت گروه طراح  پایه ریزی شده و انتهای کار از ابتدا در نظر گرفته می شود.
مجری، با اشراف به انواع ابزار تبلیغات این برنامه را به گونه ای هدفمند پیشنهاد کرده و با ارائه نمونه و بکارگیری شیوه های نوین،  پروژه را شروع می نمایند.
تیم ایده پرداز و طراح وندیداد به واسطه کارشناسان مجرب و داشتن تسلط کامل بر ابزارهای بصری و تکنیک های نوین معرفی محصول یا خدمات، در ارائه برنامه تبلیغاتی گیرا و موفق، در این مسیر شما را همراهی می کند.

نمونه همایش های طراحی شده توسط تیم وندیداد