طراحی و چاپ اوراق اداری تیم تبلیغاتی وندیداد

اشراف به تکنیک‌های چاپی و تسلط به انتخاب متریال مناسب، منجر به ارتقاء طرح پیشنهادی و طراحی مناسب می‌‌گردد. یکی از مشکلات شایع در اجرای ایده‌های خلاق اجرایی نبودن آن‌ها و عدم یکسان بودن تصاویر پیشنهادی با نمونه فیزیکی و نهایی میباشد. با تسلط به تمامی جزئیات ذکر شده می‌توان طرح اولیه را با انواع تکنیک‌های چاپی ارتقا بخشید و به گیرایی نتیجه نهایی افزود. علم چاپ علم و فنی گسترده است و ترکیب این فن با یک طراحی و ایده عالی نتیجه‌ای موفق در پی خواهد داشت.

نمونه اوراق های اداری  طراحی شده